Phản hồi của khách hàng và những hình ảnh sản phẩm của shop đã được khách hàng sử dụng. D-floral rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ và tin tưởng trong thời gian qua.